• 04994 – 227395, +91 9400133456
  • isanhq@gmail.com
  • Technical Support : 9513091022

Pending Members

Total Records : 75     Show Records
 
SI.NoNameCity BranchState BranchMembership TypeDate
1 DR. KUSHAL PANDYA ALM 04/05/2013
2 DR. KARTIK SONAWANE DIRECT MAHARASHTRA Disable 08/06/2004
3 DR. ANUSHA V SAJJAN BELGAVI (BELGAUM) KARNATAKA ALM 08/04/2015
4 DR. RAJANALINI MADURAI TAMIL NADU LM 25/03/2013
5 DR. ABY JOHN KOTTAYAM KERALA LM 23/09/2003
6 DR. KVD PRAVEEN VISAKHAPATNAM ANDHRA PRADESH LM 23/02/2012
7 DR. HIMANSHU DODEJA JABALPUR MADHYA PRADESH ALM 05/05/2014
8 DR. CHANDANA M H BALLARI KARNATAKA ALM 19/04/2014
9 DR. VENEETHA DEVADAS MANGALURU (DAKSHINA KANNADA) KARNATAKA ALM 31/07/2012
10 DR. NILESHKUMAR RAMESH PATIL JALGAON MAHARASHTRA Disable 15/07/1998